Licznik odwiedzin
190


od dnia 28.02.2018

Pogoda

Niedziela Palmowa - Męki Pańskiej


Ewangelia Według Świętego Łukasza

Jezus przed Piłatemi

E. Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go:

T. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza-Króla. E. Piłat zapytał Go: I. Czy Ty jesteś Królem żydowskim? E. Jezus odpowiedział mu: + Tak. E. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: I. Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. E. Lecz oni nastawali i mówili: T. Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd. E. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie.

Jezus przed Herodem

Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał Go ubrać w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem byli z sobą w nieprzyjaźni.

Jezus ponownie przed Piłatemi

Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Sanhedrynu oraz lud i rzekł do nich: I. Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Ani też Herod _ bo odesłał Go do nas; przecież nie popełnił On nic godnego śmierci. Każę Go więc wychłostać i uwolnię.

Jezus odrzucony przez swój naród

E. A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem: T. Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza! E. Był on wtrącony do więzienia za jakieś rozruchy powstałe w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: T. Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go! E. Zapytał ich po raz trzeci: I. Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. E. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za bunt i zabójstwo był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę.

Droga krzyżowa

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola. Włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.
A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: + Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły.
Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas! i do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?
E. Prowadzono też innych dwóch _ złoczyńców, aby ich z Nim stracić.

Ukrzyżowanie

Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Jezus zaś mówił: + Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. E. A oni rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.

Wyszydzenie na krzyżu

Lud zaś stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: T. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. E. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: T. Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie.
E. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski.

Nawrócony złoczyńca

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: I. Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. E. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: I. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież _ sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. E. I dodał: I. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. E. Jezus mu odpowiedział: + Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju.

Śmierć Jezusa

E. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: + Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego.
E. Po tych słowach wyzionął ducha.


V Niedziela Wielkiego Postu

Od tej chwili już nie grzeszIV Niedziela Wielkiego Postu

Przypowieść o synu marnotrawnymIII Niedziela Wielkiego Postu

Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie.II Niedziela Wielkiego Postu

Konkurs na Palmę Wielkanocną


Regulamin Konkursu _Najpiękniejsza i największa palma wielkanocna_.

 1. Organizatorzy konkursu: Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Czarnożyłach oraz Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Czarnożyłach
 2. Celem konkursu jest:
  • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
  • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
  • Stworzenie okazji do zaprezentowanie przez dzieci i młodzież własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia;
  • Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
 3. Zadanie konkursowe - Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.
  TECHNIKA WYKONANIA: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itd.
  Najciekawsze palmy oceniane będą w 3 kategoriach:
  • I KATEGORIA _ uczniowie klas I-III szkół podstawowych
  • II KATEGORIA _ uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
  • III KATEGORIA _ Uczniowie klasy VII, VIII oraz III gimnazjum
 4. Warunki udziału:
  • wykonanie najciekawszej palmy wielkanocnej;
  • wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych;
  • zgłoszenie palmy do konkursu w podanym niżej terminie.
 5. Miejsce i termin składanie prac: do 05 kwietnia 2019 r., GOK w Czarnożyłach
 6. Prace powinny być oznaczone metryczką mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje: Imię i nazwisko uczestnika (uczestników), szkoła, klasa.
 7. Ocena prac:
  Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności:
  • gotowe palmy wielkanocne,
  • wykonane ze sztucznych gotowych materiałów i elementów ozdobnych.
  Oceny prac dokona komisja w dniu 09.04.2019 r. o godz. 9.00. Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone. Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, gdyż organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu.
 8. Kryteria oceny prac. Oceniająca prace komisja będzie brała pod uwagę:
  • zgodność z regulaminem konkursu,
  • pomysłowość i inwencję twórczą dzieci, młodzieży,
  • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
  • wielkość i bogactwo użytych materiałów,
  • samodzielność i estetykę wykonania pracy.
Wyniki konkursu zostaną podane na fb i ogłoszone podczas Niedzieli Palmowej w Kościele. Nadesłanie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem danych osobowych twórców.

II Niedziela Wielkiego Postu

Bóg zawiera przymierze z AbrahamemI Niedziela Wielkiego Postu

Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszonyVIII Niedziela Zwykła

Z obfitości serca mówią ustaVII Niedziela Zwykła

Przykazanie miłości nieprzyjaciółVI Niedziela Zwykła

Błogosławieni ubodzy, biada bogaczomV Niedziela Zwykła

Cudowny połów ryb i powołanie apostołówIV Niedziela Zwykła

Hymn o miłościNiedziela 27 stycznia 2019 r.

Prośba o fotografie grobowca na cmentarzu

Niedziela 20 stycznia 2019 r.

Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej
Niedziela 06 stycznia 2019 r.

Uroczystość Objawienia Pańskiego

SPOTKAJMY SIĘ NA ORSZAKU TRZECH KRÓLIPosłuchaj Orszakowej Pastorałki


Posłuchaj Orszakowej Fanfary
Archiwum - 2018 r.
Copyright by notoron® Webmaster />