Licznik odwiedzin
2206


od dnia 28.02.2018

Pogoda

XXIV Niedziela Zwykła

Radość z nawrócenia grzesznika


Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: _Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.XXIII Niedziela Zwykła

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa


Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich:
Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: _Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć_.
Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniemXXII Niedziela Zwykła

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony


Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
...Tak mówił do nich:.
...Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: _Przyjacielu, przesiądź się wyżej_. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższonyXXI Niedziela Zwykła

Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów


Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy.
Raz ktoś Go zapytał:.
Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?
On rzekł do nich:
Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: _Panie, otwórz nam!_, lecz On wam odpowie: _Nie wiem, skąd jesteście_. Wtedy zaczniecie mówić: _Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś_.
Lecz On rzecze: _Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!_ Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym
Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimDożynki Gminno - Parafianle 2019

Zaproszenie na Święto plonówXIX Niedziela Zwykła

Gotowość na przyjście Pana

z Ewangelii według Świętego Łukasza


Jezus powiedział do swoich uczniów:
Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.
A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.XVIII Niedziela Zwykła

Gromadzić skarby przed Bogiem

z Ewangelii według Świętego Łukasza


Jezus opowiedział im przypowieść:
Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: _Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów_. I rzekł: _Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!_
Lecz Bóg rzekł do niego: _Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?_
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u BogaXVI Niedziela Zwykła

Abraham przyjmuje Boga

Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie.XV Niedziela Zwykła

Miłosierny Samarytanin

Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go.XIV Niedziela Zwykła

Pokój królestwa Bożego

Jezus powiedział:
"...Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże"XIII Niedziela Zwykła

Postępowanie według ducha daje wolność

Bracia:
...Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.XII Niedziela Zwykła

Wiara w Chrystusa znosi podziały między ludźmi

Bracia:
Wszyscy przez wiarę jesteście synami Bożymi _ w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie...Uroczystość Najświętszej Trójcy

Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym

Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko tym, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość _ wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota _ nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Strumienie wody żywej

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem:
"Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie _ niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza".
A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Uniósł się w ich obecności w górę

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu.
Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli:
"Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba".Szósta Niedziela Wielkanocna

Duch Święty nauczy was wszystkiegoPiąta Niedziela Wielkanocna

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem....Czwarta Niedziela Wielkanocna - Dobrego Pasterza

Jezus daje swoim owcom życie wieczneTrzecia Niedziela Wielkanocna

Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołomDruga Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyliNiedziela Zmartwychwstania Pańskiego 2019

Drodzy Bracia i Siostry!

W tych dniach składamy sobie życzenia. Również my kapłani dołączamy się do tych wszystkich życzeń. Oby Święta Wielkanocne były naprawdę radosne, szczęśliwe i zdrowe. Radość niech płynie z tego, że Chrystus za nas umarł i zmartwychwstał. Oby Zmartwychwstały Pan Wam Kochani Parafianie i Mili Goście błogosławił i strzegł Was na drogach codzienności, oby minęły wszystkie utrapienia i smutki. Szczęść Wam Boże.Niedziela Palmowa - Męki Pańskiej


Ewangelia Według Świętego Łukasza

Jezus przed Piłatemi

E. Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go:

T. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza-Króla. E. Piłat zapytał Go: I. Czy Ty jesteś Królem żydowskim? E. Jezus odpowiedział mu: + Tak. E. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: I. Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. E. Lecz oni nastawali i mówili: T. Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd. E. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie.

Jezus przed Herodem

Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał Go ubrać w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem byli z sobą w nieprzyjaźni.

Jezus ponownie przed Piłatemi

Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Sanhedrynu oraz lud i rzekł do nich: I. Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Ani też Herod _ bo odesłał Go do nas; przecież nie popełnił On nic godnego śmierci. Każę Go więc wychłostać i uwolnię.

Jezus odrzucony przez swój naród

E. A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem: T. Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza! E. Był on wtrącony do więzienia za jakieś rozruchy powstałe w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: T. Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go! E. Zapytał ich po raz trzeci: I. Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. E. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za bunt i zabójstwo był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę.

Droga krzyżowa

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola. Włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.
A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: + Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły.
Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas! i do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?
E. Prowadzono też innych dwóch _ złoczyńców, aby ich z Nim stracić.

Ukrzyżowanie

Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Jezus zaś mówił: + Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. E. A oni rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.

Wyszydzenie na krzyżu

Lud zaś stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: T. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. E. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: T. Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie.
E. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski.

Nawrócony złoczyńca

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: I. Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. E. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: I. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież _ sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. E. I dodał: I. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. E. Jezus mu odpowiedział: + Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju.

Śmierć Jezusa

E. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: + Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego.
E. Po tych słowach wyzionął ducha.


V Niedziela Wielkiego Postu

Od tej chwili już nie grzeszIV Niedziela Wielkiego Postu

Przypowieść o synu marnotrawnymIII Niedziela Wielkiego Postu

Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie.II Niedziela Wielkiego Postu

Konkurs na Palmę Wielkanocną


Regulamin Konkursu _Najpiękniejsza i największa palma wielkanocna_.

 1. Organizatorzy konkursu: Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Czarnożyłach oraz Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Czarnożyłach
 2. Celem konkursu jest:
  • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
  • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
  • Stworzenie okazji do zaprezentowanie przez dzieci i młodzież własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia;
  • Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
 3. Zadanie konkursowe - Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.
  TECHNIKA WYKONANIA: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itd.
  Najciekawsze palmy oceniane będą w 3 kategoriach:
  • I KATEGORIA _ uczniowie klas I-III szkół podstawowych
  • II KATEGORIA _ uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
  • III KATEGORIA _ Uczniowie klasy VII, VIII oraz III gimnazjum
 4. Warunki udziału:
  • wykonanie najciekawszej palmy wielkanocnej;
  • wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych;
  • zgłoszenie palmy do konkursu w podanym niżej terminie.
 5. Miejsce i termin składanie prac: do 05 kwietnia 2019 r., GOK w Czarnożyłach
 6. Prace powinny być oznaczone metryczką mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje: Imię i nazwisko uczestnika (uczestników), szkoła, klasa.
 7. Ocena prac:
  Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności:
  • gotowe palmy wielkanocne,
  • wykonane ze sztucznych gotowych materiałów i elementów ozdobnych.
  Oceny prac dokona komisja w dniu 09.04.2019 r. o godz. 9.00. Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone. Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, gdyż organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu.
 8. Kryteria oceny prac. Oceniająca prace komisja będzie brała pod uwagę:
  • zgodność z regulaminem konkursu,
  • pomysłowość i inwencję twórczą dzieci, młodzieży,
  • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
  • wielkość i bogactwo użytych materiałów,
  • samodzielność i estetykę wykonania pracy.
Wyniki konkursu zostaną podane na fb i ogłoszone podczas Niedzieli Palmowej w Kościele. Nadesłanie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem danych osobowych twórców.

II Niedziela Wielkiego Postu

Bóg zawiera przymierze z AbrahamemI Niedziela Wielkiego Postu

Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszonyVIII Niedziela Zwykła

Z obfitości serca mówią ustaVII Niedziela Zwykła

Przykazanie miłości nieprzyjaciółVI Niedziela Zwykła

Błogosławieni ubodzy, biada bogaczomV Niedziela Zwykła

Cudowny połów ryb i powołanie apostołówIV Niedziela Zwykła

Hymn o miłościNiedziela 27 stycznia 2019 r.

Prośba o fotografie grobowca na cmentarzu

Niedziela 20 stycznia 2019 r.

Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej
Niedziela 06 stycznia 2019 r.

Uroczystość Objawienia Pańskiego

SPOTKAJMY SIĘ NA ORSZAKU TRZECH KRÓLIPosłuchaj Orszakowej Pastorałki


Posłuchaj Orszakowej Fanfary
Archiwum - 2018 r.
Copyright by notoron® Webmaster />